הלוואה כנגד שיעבוד נכס

  • מתאים למסורבי בנקים
  • מתאים לבעלי חשבונות מוגבלים
  • מתאים להחזר חובות שנלקחו בריבית נשך
  • מתאים לנזקקים להלוואת גישור